بایگانی “اخباری بازی ها”

نام آخرین پروژه «میاموتو» مشخص شد

شنبه, ۱۵ اسفند, ۱۳۹۴

    نام آخرین پروژه «میاموتو» مشخص شد

نام آخرین پروژه «میاموتو» مشخص شد

ادامه مطلب»

هر آنچه در مورد بتای همگانی «آنچارتد ۴» باید بدانید

پنج شنبه, ۱۳ اسفند, ۱۳۹۴

    هر آنچه در مورد بتای همگانی «آنچارتد ۴» باید بدانید

هر آنچه در مورد بتای همگانی «آنچارتد ۴» باید بدانید ادامه مطلب»