بایگانی “استریت فایتر 5”

کپکام به دنبال ایجاد حالت آرکید در «استریت فایتر ۵» است

سه شنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۴

کپکام به دنبال ایجاد حالت آرکید در «استریت فایتر ۵» است

کپکام به دنبال ایجاد حالت آرکید در «استریت فایتر ۵» است

ادامه مطلب»

حالت داستانی «استریت فایتر ۵» دو ساعت زمان خواهد برد

چهارشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۴

حالت داستانی «استریت فایتر ۵» دو ساعت زمان خواهد برد

Street Fighter 5

ادامه مطلب»