بایگانی “Gigabyte Z170X-SOC Force”

کسب مقام سوم جهانی توسط اورکلاکرهای ایرانی در مسابقات Gigabyte OC Challenge

چهارشنبه, ۲۶ اسفند, ۱۳۹۴

    کسب مقام سوم جهانی توسط اورکلاکرهای ایرانی در مسابقات Gigabyte OC Challenge

Gigabyte OC Challenge (3)

ادامه مطلب»