بایگانی “HoloLens”

سازنده HoloLens: اشتباهات کینکت را تکرار نخواهیم کرد

دوشنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۴

    سازنده HoloLens: اشتباهات کینکت را تکرار نخواهیم کرد

Microsoft-HoloLens-MixedWorld-RGB

ادامه مطلب»