بایگانی “Killer Instinct”

نسخه‌ی پی‌سی Gears of War: Ultimate Edition اوایل ۲۰۱۶ منتشر می‌شود

دوشنبه, ۷ دی, ۱۳۹۴

نسخه‌ی پی‌سی Gears of War: Ultimate Edition اوایل ۲۰۱۶ منتشر می‌شود

روند پورت نسخه‌ی پی‌سی دو انحصاری کنسول ایکس‌باکس وان یعنی Gears of War: Ultimate Edition و Killer Instinct از چندین ماه پیش در حال انجام است، و ظاهرا نباید مدت زیادی را تا انتشار این دو عنوان صبر کنیم.

پیش‌تر در E3 امسال بلک تاسک تاریخ انتشار دقیقی را برای انتشار نسخه‌ی پی‌سی «گیرز آو وار» و Killer Instinct تعیین نکرد و حالا اسپنسر – مدیر بخش ایکس‌باکس – در توئیتی اظهار داشت که این دو عنوان با فاصله‌ی کوتاهی از آغاز سال ۲۰۱۶ منتشر خواهند شد.

بنابراین باید به‌زودی منتظر تاریخ انتشار دقیقی برای این دو بازی باشیم.

نسخه‌ی پی‌سی Gears of War: Ultimate Edition اوایل ۲۰۱۶ منتشر می‌شود|گيمزنت

سه شنبه, ۱ دی, ۱۳۹۴

نسخه‌ی پی‌سی Gears of War: Ultimate Edition اوایل ۲۰۱۶ منتشر می‌شود

روند پورت نسخه‌ی پی‌سی دو انحصاری کنسول ایکس‌باکس وان یعنی Gears of War: Ultimate Edition و Killer Instinct از چندین ماه پیش در حال انجام است، و ظاهرا نباید مدت زیادی را تا انتشار این دو عنوان صبر کنیم.

پیش‌تر در E3 امسال بلک تاسک تاریخ انتشار دقیقی را برای انتشار نسخه‌ی پی‌سی «گیرز آو وار» و Killer Instinct تعیین نکرد و حالا اسپنسر – مدیر بخش ایکس‌باکس – در توئیتی اظهار داشت که این دو عنوان با فاصله‌ی کوتاهی از آغاز سال ۲۰۱۶ منتشر خواهند شد.

بنابراین باید به‌زودی منتظر تاریخ انتشار دقیقی برای این دو بازی باشیم.