بایگانی “Tales from the Borderlands”

نسخه فیزیکی «قصه هایی از سرزمین های مرزی» منتشر خواهد شد

شنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۴

نسخه فیزیکی «قصه هایی از سرزمین های مرزی» منتشر خواهد شد

tales-from-theborderlands-telltale

ادامه مطلب»