بایگانی “World of Warcraft”

با تکمیل مالکیت استودیوی King، اکتیویژن تبدیل به بزرگترین شبکه گیم جهان شد

چهارشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۴

با تکمیل مالکیت استودیوی King، اکتیویژن تبدیل به بزرگترین شبکه گیم جهان شد

Candy-Crush-1

ادامه مطلب»